TB-agents_01.jpg

- Agentloven truer ikke Barentssamarbeidet

26.11.2015

Aktiviteten til Belllona Murmansk og Maximum har stoppet helt opp etter at de fikk stempelet utenlandsk agent av russiske myndigheter. De har ikke klart å finne ut hvordan de skal drive videre med sin aktivitet etter å ha fått agentstempelet, men de frykter ikke for fremtiden for Barentssamarbeidet.

treriks_01.jpg

Grensesamtaler ved treriksrøys

25.11.2015

Barentssekretariatet bidrar i arbeidet med å skape grenseoverskridende samarbeid i hele Europa. Denne uka er det møte i Slovakia hvor et besøk på treriksrøysa mellom Slovakia, Polen og Ukraina var på programmet.

foreign_agents_debatt.jpg

Agent eller samfunnsbygger?

23.11.2015

Hvordan kan vi videreutvikle Barentssamarbeidet når russiske NGOer stemples som utenlandske agenter? Bellona Murmansk, organisasjonen for homoseksuelle Maximum og Helsingforskomiteen tar debatten i Kirkenes på onsdag.

refugee-biclycle3-atles.jpg

I Kirkenes møter Norge verden

23.11.2015

- I den krevende geopolitiske situasjonen vi står i, er det norske Barentssekretariatet en åpen dør for sivilt samarbeid med Russland, skriver sekretariatsleder Laila Dalhaug og Anja Salo i denne kronikken.

BarentsKult BarentsKult
Patchwork Barents Pwbarents

Kontakt

Barentssekretariatet
Tlf: +47 78 97 70 50
((Åpent) )
Besøksadresse Rådhusgata 8
Kirkenes
Postadresse P.O Box 276
9915 Kirkenes
padlock