Stig Olsen, board leader of Norwegian Barents Secretariat

Stig Olsen ny styreleder i Barentssekretariatet

21.05.2015

Stig Olsen fra Nordland fylkeskommune er i dag valgt til ny styreleder for Barentssekretariatet. Med seg i det nye styret får han Bente Knudsen Helland fra Troms fylkeskommune og Øystein Ruud fra Finnmark fylkeskommune.

balkan_mote.jpg

Erfaringsutveksling for grenseprosjekter

15.05.2015

The bulgarske departementet for regional utvikling gjestet Barentssekretariatet denne uken for å diskutere grenseoverskridende prosjekter.

riddu_riddu-foto.jpg

Nye Barentsprosjekter i mai

07.05.2015

Barentssekretariatet bidrar til gjennomføringen av 12 norsk-russiske prosjekter i mai som tilsammen får en støtte på 1 553 000 kroner. Blant annet ble to prosjekter fra den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu innvilget støtte. Se alle prosjektene her.

barents_games_2014.jpg

Mer folk-til-folk-samarbeid med Russland

06.05.2015

"Idrettens Barentssamarbeid er det største kultursamarbeidet i Barentsregionen og spiller derfor en viktig rolle i folk-til-folk-samarbeidet", skriver sekretariatsleder Pia Svensgaard og Barentsidrettens koordinator Jarle Heitmann i denne kronikken.

BarentsKult BarentsKult
Patchwork Barents Pwbarents

Kontakt

Barentssekretariatet
Tlf: +47 78 97 70 50
((Åpent) )
Besøksadresse Rådhusgata 8
Kirkenes
Postadresse P.O Box 276
9915 Kirkenes
padlock