Regional kulturadministrasjon

Kulturadministrasjon på regionalt nivå
Kultursamarbeidet med russland skjer i hovedsak på lokalt nivå, etter initiativ fra og i regi av lokale og regionale kulturaktører. Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har derfor en sentral stilling i det norsk-russiske kultursamarbeidet. På det regionale nivået har man lokalkunnskap og hoved¬ansvaret for finansiering av kulturlivet i landsdelen. Her foretas de politiske prioriteringene for satsningen på kultur generelt og overfor Russland spesielt.

Alle de tre fylkene har bilaterale avtaler med regionene i Nordvest-Russland. 

Nordland fylkeskommune
Kulturetatens nettsider
Faktasider om fylket. (Link)

Troms fylkeskommune 
Kulturetatens nettsider
Faktasider om fylket. (Link)

Finnmark fylkeskommune 
Kulturetatens nettsider
Russiske sider:
Faktasider om fylket. (Link)

Nordland, Troms og Finnmark finansierer sammen med Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet kulturprogrammet Barentskult.
Les mer under menyvalget ”Finansiering” her (Link).

Kontakt

Kontaktinfo Norsk-russisk kultursamarbeid:

epost: info@barents.no

Om sidene

barents.no/culture skal bidra med informasjon om den norsk-russiske kulturavtalen og arbeidet med å fremme kultursamarbeid over grensen.